EVA Hantverk

-Enkelt, Vackert & Användbart

Smycken - ett sätt att Stärka Dig Själv genom Tanken, Kroppen & Känslan!

"We first make our habits, and then our habits make us" -John Dryden

Vilken intention har Du med smycken? Vad påminner de Dig om? Vilken känsla ger de Dig?  Välj de som Stärker Dig 🤍

— Eva-Maria Carmen Flamander